– Hun kom som en hvirvelvind og vekket det søvnige Horten!

(sagt om Marie Høeg i hennes samtid).

I år er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge, og Preus museum feirer Skeivt kulturår med utstillingsprosjektet Over regnbuen.

Berg & Høeg, Portrett av Marie Høeg med speil, 1895-1903. Preus museums samling

Det er stemmerettsaktivistene og fotografene Marie Høeg (1866–1949) og Bolette Berg (1872–1944) som inviterer til utstilling, salongprogram og andre aktiviteter. Utstillingen er et samarbeid med kamera- og filmbaserte kunstnere som representerer skeive perspektiver i et hundreårs­perspektiv, og Karmaklubb* som bidrar med innspill og prosjekter for å queere eller skeive museet.

Utstillingen er forankret i Marie Høeg og Bolette Bergs private fotografier fra museets samling, og kurator Hilde Herming tar utgangspunkt i spørsmålet: Hva slags utstilling tror vi Marie og Bolette ville ha invitert til?

Marie og Bolette, og særlig Marie, var svært synlige som offentlige personer i Horten rundt århundreskiftet 1800/1900. Marie Høegs innsats for kvinners stemmerett gikk ikke upåaktet hen, og det ble sagt om henne at «Hun kom som en hvirvelvind og vekket det søvnige Horten». Men i ettertid er det deres private fotografier som ble overrakt Leif Preus på 1980-tallet som har blitt gjenstand for størst oppmerksomhet. Motivmessig står disse i sterk og humoristisk kontrast til port­rettene av borgerskapet i Horten de levde av som yrkesfotografer, hvor de iscenesatte seg selv og utfordret 1800-tallets kvinneideal og kjønnsroller. Og det er mye som tyder på at det er «oppdagelsen» av de private bildene som har bidratt til at de har blitt tolket inn i ulike skeive kontekster. 

© Mimsy Møller, Kim Friele og Wenche Lowzow inngikk partnerskap 6. august 1993. Utenfor Oslo rådhus etter seremonien. Tilhører Preus museums samling

– De private fotografiene etter Marie, Bolette og deres venner fremstår nok mer som lekne enn kontroversielle for dagens publikum, og sier derfor mye om hvordan grensene for hva som oppfattes som akseptabelt eller konvensjonelt endrer seg med hensyn til sted, tid og rom, sier kurator Hilde Herming.

Så vidt vi vet etterlot ikke Marie og Bolette verken dagbøker, brev eller annet skriftlig materiale om deres privatliv, men fortellingene om de to gjør at vi likevel kan danne oss et bilde av hvordan de må ha levd og hva slags personligheter de hadde. Det er ikke offentlig dokumentert at de levde i et kjærlighetsforhold, men på bakgrunn av opplysninger fra ulike kilder antar vi at de var skeive.

© Paulina Tamara Cid, Non-Binary Motherhood, 2021. Preus museums samling

Hva slags utstilling kan vi forestille oss at Marie og Bolette ville ha satt pris på?

På bakgrunn av Maries kamp for kvinnelig stemmerett og likestilling, er det naturlig å tro at hun og Bolette ville ha vært begeistret for Kim Frieles kamp for homofiles rettigheter, og at de ville ha vært opptatt av menneskerettigheter verden over. Det er derfor relevant å plassere dem i en større vestlig kontekst og inkludere referanser til andre som levde i skeive forhold (skjult eller åpent) rundt 1900. Det er flere fremtredende personer, særlig i kunstneriske miljøer, vi trekker fram: Loïe Fuller (1862–1928, USA/Frankrike) som ble berømt for The Serpentine Dance (ca. 1896) og Gladys Bentley som var tilknyttet kunstbevegelsen The Harlem Renaissance (1918–37) i USA. Utstillingen 

refererer også til surrealismens fremvekst i Europa hvor kunstneren Claude Cahun (Frankrike/Jersey 1894–1954) spilte en sentral rolle. 

Claude Cahun, I am in training don’t kiss me, 1927. Courtesy of the Jersey Heritage Collections

Identitet og fotografi

Preus museum er i en unik situasjon fordi fotografiet har hatt og har en helt sentral plass i iscenesettelse, dokumentasjon og eksperimentering rundt begrepet identitet. Utstillingen sammenstiller historisk og samtidig materiale på tvers av generasjoner, og viser en bredde av genre fra dokumentarfoto til portretter, videoverk og iscenesatte «virkeligheter». Og noen nyproduserte overraskelser. For Marie og Bolette fortsetter å inspirere både yngre og eldre fotografer og kunstnere, og vi håper dette smitter over på publikum i alle aldre! 

Velkommen til det skeive fotomuseet!

Ukjent fotograf, Portrett av Leif og Paal Roschberg, The Rocky Twins, ca. 1926. Inkjetprint fra digital fil. Prismatic Pictures / Bridgeman Images

Kurator Skeivt kulturår 2022/Over regnbuen: Hilde Herming 

Utstillingsteam: Pål Henrik Ekern (prosjektleder/produsent), Ingri Østerholt (formidlingsansvarlig) og
Maria Røset Bakkene (assistent) 

Konsulent og ekspert på Berg & Høeg: Hanne Holm-Johnsen

Deltakere i utstillingen: 

• Bolette Berg & Marie Høeg (NO) 

• Gladys Bentley (US)

• Claude Cahun (FR)

• Imogen Cunningham (US)

• Loïe Fuller (US)

• Rocky Twins (NO)

• Linda Bournarne Engelberth (NO/DZ)

• Cassie Brødskive (Jens Martin Hartvedt Arvesen) (NO)

• Frida Marida (Hani Assaf) (LB)

• Danja Burchard (DE)

• Tonje Bøe Birkeland (NO)

• GUTTA (Lærke Grøntved (DK), Ann-Christin Kongsness (NO), Desiree Vaksdal (NO) og Josephine Collins (SE)

• Ihne Pedersen (NO)

• Karmaklubb* (Tine Semb) (NO)

• Anna Penkova (NO)

• Jan Khür (CZE)

• Julie Hrnčířová (CZE)

• Alex Benjamin (LB)

• Nayara Leite (BR)

• Lill-Ann Chepstow-Lusty (UK/NO)

• Mimsy Møller (NO)

• Skeiv Kopp (Pia Eikaas og Jo Ravn Abusland) (NO) i samarbeid med Kristine Wessel, Mesén Maike Statz (AT)

• Paulina Stroynowska (PL)

• Line Ørnes Søndergaard (NO)

• Paulina Tamara (NO/CL)

• Henriette Berg-Thomassen (NO)

• Kiyoshi Yamamoto (BR/JP/NO)

• Ragnhild Aamås (NO)

• Elever ved Horten videregående skole: Maria Røset Bakkene, Celine Pletten Conway, Kamilla Espeseth, Liam Laurence Breian Langø, Nora Lunne, Worawut Meewicha, Andreas Nordeng, Ida Marie B. Pedersen, Fredrik Grimm Roberg, Kasper Stormorken, Frida Tangen, Håvard Hindhamar Wean.

Om samarbeidet med Karmaklubb*

Karmaklubb* har en pågående serie museale eksperimenter på gang, «Queering the museum», der målet er å utfordre – med en skeiv innfallsvinkel – hierarkiene denne typen rom eller institusjoner har og autoritetene de representerer. Arbeidet med Preus museum er i prosess og vil gjenspeiles i også andre prosjekter og sammenhenger i løpet av 2022.

Karmaklubb* er et nomadisk skeivt klubbkonsept som arrangerer klubbkvelder, panelsamtaler, kunstnerpresentasjoner, kuratoriske prosjekter, filmvisninger, konserter, performance, drag, vinsmakinger og andre gastronomiske herligheter. Karmaklubb* er også en internasjonal forskningsplattform og forlaget IGWTLI publishing. Karmaklubb* er en feiring av gode ting, og er initiert av og drives av Tine Semb.

Preus Fotomuseum

Kommandørkaptein Klincks vei 7

Karljohansvern

NO-3183 Horten

Åpningstider:

Januar–juni /august–desember
Onsdag–fredag 11.00–15.00
Lørdag–søndag 11.00–16.00

Juli
Tirsdag–søndag 11.00–16.00

Aktuelle utstillinger:

OVER REGNBUEN

28.5.2022–31.12.2022

Skeivt kulturår 2022 

Marie & Bolette + Paulina

28.5.–5.9.22

Marie & Bolette + Paulina

Utendørs utstilling