Vikingmarked i strandkanten

2018: For 24 år siden kunne Borre Vikinglag for første gang ønske velkommen til Nordisk Vikingmarked på Borrestranda utenfor Horten. Den første helgen i juli kommer igjen vikingtiden tilbake til Vestfold og her kan du oppleve lydene, luktene og stemningen fra ekte vikinger.

Foto: Borre Vikinglag

Høvdingen i Borre Vikinglag, Egil Berli-Johnsen, kan fortelle at alle forberedelsene er i rute. Det kommer til å bli kampshow, vikingidrett, håndverkskurs, matservering, musikalsk underholdning og aktiviteter for barna.
Over 650 vikingtidsformidlere har allerede meldt seg på i år, hvorav 100 er medlemmer fra det lokale vikinglaget. Resten kommer fra hele Europa. Helt siden den første kaupangen ble arrangert i 1994, har Borre Vikinglag lagt stor vekt på kvalitet og tidsriktig formidling hos våre markedsdeltagere.
– På markedet vil du få presentert en rekke håndverk og mulighet til å både kjøpslå og prate med håndverkere, sier presseansvarlig i Borre Vikinglag, Elisabeth Holst.

Fra et tidligere Nordisk Viking­marked der det skapes minner og opplevelser rundt de autentiske vikingteltene. Foto: Borrevikinglag.com

Økt interesse

– Vi mener det er det høye kvalitetsnivået på deltagerne, kombinert med den fantastiske beliggenheten, som gjør at så mange mener at Nordisk Vikingmarked er det mest spennende og flotteste vikingmarkedet i verden. Her har Horten og Norge noe å være stolte av. Det er i tillegg et av de største vikingmarkedene i Norden, forklarer Elisabeth.
Også lagets egne medlemmer er opptatt av å holde i hevd gamle håndverkstradisjoner. Borre Vikinglag har gjennom hele vinteren hatt ukentlige samlinger i håndverksgrupper hvor medlemmene får lære om og holde seg oppdatert om eldgamle teknikker.
– Mange av lagets medlemmer har også formell utdannelse i historie og historisk håndverk. Dette gjør at de andre medlemmene også har tilgang til faglig korrekt evaluering, både av det de måtte tolke ut fra det de leser, og det de utfører av eget håndverk. Det er derfor vi har så høyt faglig nivå på det som presenteres på markedet, opplyser markedsansvarlig Bjørn Erik Frigaard.

– Det er viktig for Borre Vikinglag å spre kunnskap om Borres og Vestfolds historiske rolle og situasjonen i vikingtiden, samt om dagligliv og håndverk i denne perioden, sier han.

Med stabil støtte og godt samarbeid både med Horten kommune og Vestfold Fylkeskommune, har området som vikingmarkedet arrangeres på, blitt ivaretatt og vedlikeholdt slik at de besøkende kan få en best mulig opplevelse.
– Det er slike samarbeidsforhold som gjør det mulig å arrangere så store Vikingmarkeder hvert annet år, understreker Elisabeth.

Skal glede hele familien

Viktigheten av autentisk kulturformidling var grunnen til at Borre Vikinglag besluttet å samarbeide med Midgard Historisk Senter. Midgardsenteret vil holde både Gildehallen og museet åpent for publikum under Vikingmarkedet. Og rett i nærheten er den største samling av monumentale gravhauger i Nord-Europa, Borrehaugene.
– Totalt blir dette en aktivitetspakke som vil gi de besøkende opplevelsen av Borres fordums storhet, sier Elisabeth.
Besøkstallet på Vikingmarkedet har vært oppe i over 10 000 betalende gjester over de 3 dagene markedet varer. Så det er helt klart at markedet er svært populært.
– Målet er at vi også i år skal ha minst 10 000 besøkende som kan reise hjem med et flott minne fra en av de mest fantastiske og annerledes festivaler i Norge i dag, avslutter Elisabeth Holst.
– Interessen for viking og vikingtid er voksende, sier Bjørn Erik.
– Flere aktører i underholdningsbransjen har oppdaget dette, og serier som «Vikings», «Det siste kongeriket» og ikke minst den norske humorsatsingen «Vikingane» er eksempler på det. Til tross for at seriene ikke alltid gjengir historiske fakta helt korrekt, og at persongalleriet i «Vikingane» skiller seg noe ut fra aktørene som beskrives i Snorres kongesagaer, er det morsomt at det blir laget underholdning med ståsted i vår historie. Vi ser at dette også skaper en ny interesse hos publikum. Begrepet viking­musikk har vokst seg stort, og Einar Selvik, Wardruna, som lager mye av musikken i TV-seriene har gjort det stort internasjonalt. Han kommer forresten med en opptreden på årets Borrekaupang.
Besøkstallet på Vikingmarkedet har vært oppe i over 10 000 betalende gjester over de 3 dagene markedet varer. Så det er helt klart at markedet er svært populært.
– Målet for i år et at vi også i år skal ha minst 10 000 besøkende som kan reise hjem med et flott minne fra en av de mest fantastiske og annerledes festivaler i Norge i dag, forteller Elisabeth Holst.

Autentisk håndtverk fra vikingtiden kan kombineres med lek og moro for hele familien. Foto: Borre Vikinglag

Vikingtid var brytningstid

Historien har ofte beskrevet vikingene i ganske negative ordelag. Skal man gjøre en rettferdig vurdering av vikingene, må den gjøres i lys av tiden de levde i. Det var en urolig og farlig tid, der de nordiske folkegruppene ble de beste båtbyggerne, gode bønder, flinke handelsfolk og de sterkeste og beste krigerne. Den delen av yngre jernalder, som vi kaller vikingtid, var en brytningstid. En tid der samfunnet endret seg fra bondesamfunn til bydannelse, fra lokalt selvstyre til dannelse av større sammenslutninger og etter hvert land, og sammen med sentralmakt kom innføring av ny religion. Menneskene kjempet om endringer i retten til eiendom, religion, samfunnsstruktur, retten til å reise og kvinners rettigheter.