Frir til lokale ildsjeler:
– Vi vil ha flere søkere!

I nesten 200 år har SpareBank1 bidratt til å utvikle bærekraftige lokalsamfunn. Lokalbanksjef i Moss, Ida Andberg vil ha enda flere søkere til bankens gavefond. – Vi ønsker å bidra til å realisere flere gode ideer, sier hun.

Gavefondet til SpareBank 1 Østfold Akershus støtter formål som bidrar til et tryggere, gladere og bedre lokalsamfunn. I løpet av første halvår i år delte fondet ut 32 millioner kroner til gode initiativ. Pengene kommer delvis fra bankens eget gavefond og to stiftelser som begge er betydelige eiere i banken. Fondet har en egen søknadsportal, der alle som brenner for å skape gode initiativ lokalt, kan søke om midler til å realisere sine prosjekter.

Søker gründerspirer

– Å skape bærekraftige samfunn var årsaken til at vi ble stiftet, og i dag er gavevirksomheten en viktig del av hvordan vi som sparebank utøver vårt samfunnsansvar. Vår rolle er å bidra til at næringslivet vokser og at idretts- og kulturlivet blomstrer, sier Andberg i SpareBank1 Østfold Akershus.

Andberg sier at idrettsforeninger og kulturaktører er flinke til å benytte seg av bankens ordninger, men at hun gjerne skulle sett at enda flere lokale entreprenører dro nytte av det sjenerøse gavefondet.

– Vi håper å se flere gründerspirer med gode ideer i søknadsbunken, sier hun.

Inkluderende miljøfestival

Et av de prosjektene som har fått støtte fra gavefondet er Miljøfestivalen, som allerede har lykkes med å bli et samlingspunkt i Moss.
– Midlene har vært viktig for oss. Vi har hatt et mål om å skape en grønn hub for folk og aktører på tvers av sektorer for å øke engasjement og gjøre det enkelt å handle til det beste for klimaet. Det har vi fått til på en inkluderende måte, sier Camilla Bache-Mathiesen.

Hun hadde bodd i USA i mange år da hun flyttet hjem til Moss i 2018 for å skape noe nytt og utgjøre en positiv forskjell.

– Jeg har vært opptatt av miljø siden jeg var ei lita jente, og har jobbet mye med ernæring. Mat og klima henger sammen. Miljøfestivalen skal være et sted der vi for­midler og konkretiserer FN sine bærekraftsmål uten å bruke pekefinger. Vi skal spre kunnskap og gjøre det enkelt å handle riktig, avslutter Bache-Mathiesen.

Har du lyst til å sette i gang et prosjekt som kan gjøre lokalsamfunnet litt bedre? Søk om midler fra SpareBank1 Østfold Akershus sitt gavefond her

Fakta
SpareBank1 Østfold Akershus sitt gavefond
• Deler ut midler til gode prosjekter lokalt
• Støtter prosjekter innenfor idrett, kultur og næringsliv
• Har delt ut 32 millioner kroner så langt i første halvår
• Midler deles ut fire ganger i året
• Les mer: www.sparebank1.no/nb/ostfold-akershus