Ikke så mye som skal til

Leve hele livet:

– De kommer gjerne til Frisklivssentralen for å bli sterkere, få bedre kondisjon, balanse eller gå ned i vekt. Men den største effekten er nok bedre psykise helse, sier frisklivskoordinator Kenneth Larssen ved frisklivsentralen.

Det er aldri for sent å starte sier frisklivskoordinatorene Lene Østby Furu og Kenneth Larsen ved frisklkivsentralen.
Foto: Inger Marie Spange

– Her får du mestringstro, mestringsopplevelser og god oppfølging, samtidig som det er sosialt. Alt dette har stor innvirkning på livskvaliteten, sier han og får støtte av frisklivskoordinator Lene Østby Furu.

– Ei som begynte her i våres hadde som mål å kunne gå en fjelltur. Noe hun gjorde i sommer. Mestringsfølelsen hun fikk var enorm. Nå har hun satt seg mål om en ny topptur.

Fylle dagene med mening

– Hva bør vi over 50 begynne med nå, med tanke på å leve lenge og å klare oss selv så lenge vi kan? 

– Det å være i regelmessig fysisk aktivitet er noe av det viktigste du kan gjøre for å opprettholde en god fysisk funksjon, mener Lene.

– Det handler ikke nødvendigvis om å trene med høy puls eller styrke. Det handler like mye om å fylle dagene med noe som gir mening, å ha noe å gå til. Hvis du begynner å investere i å være mer aktiv som 50- og 60-åring, så vil du i større grad kunne vare på deg selv. Du får bedre funksjon, motorikk, balanse og koordinasjon, sier Kenneth.

Målet til Frisklivssentralen er å gi deg mestringstro og du får bedre forutsetninger for å trene på egenhånd.
Foto: Inger Marie Spange

Den viktige balansen

– Jeg tror grunnen til at mange eldre sliter med balansen er at de sitter for mye. Men balanse er så lett å trene opp. Bruker du kroppen får du automatisk balanse tilpasset til den bruken.

– Mange seniorer som ikke har vært så aktive tidligere, er kanskje litt redde for å komme i gang. Men det er aldri for sent å starte. Du må bare finne noe du trives med, sier Lene.

– Du kan jo oppleve litt smerte når du trener, men lytter du for mye til dette, vil du ofte oppleve å bli enda mer begrenset. Så det lønner seg å være aktiv til tross for begrensningene dine

En mental pause

– Det er så mange punkter i det å være aktiv, som det sosiale, som har så mye å si for livskvaliteten og det å opprettholde god helse, sier Lene.

– Når du driver med fysisk aktivitet, er du gjerne veldig til stede i aktiviteten. For mange blir det en mental pause fra grublerier og andre ting som er stressende i hverdagen.

12 ukers oppfølging

– Frisklivsentralen er ikke et permanent treningstilbud. Vi følger deg opp over 12 uker. Målet er at i løpet av denne tiden så skal du bli tryggere på å bruke seg delv, at du har fått litt erfaring med hva som fungerer for deg og bedre forutsetninger for å trene på egenhånd. Deretter kan vi hjelpe til med å lose deg over i andre eksisterende tilbud.

Et tilbud til alle

– Livsstilsentralen er et tilbud til alle over 18 år som ønsker en livsstilsendring, og vi har ingen øvre aldersgrense. Men du må ha kapasitet og funksjon nok til å delta. Du må for eksempel kunne gå 20 minutter uten støtte, kunne ta en knebøy og komme deg ned i liggende stilling på en matte og opp igjen, uten hjelp, forklarer Lene Østby Furu.

– Hvordan kan man få delta?

– De fleste blir henvist hit fra fastlegen sin. Noen tar direktekontakt selv, sier Lene Østby Furu.

Frisklivssentralens tilbud
Fysisk aktivitet og livsstilsendring:

- Frisklivstrening i gruppe 2 ganger per uke med varierte aktiviteter for kondisjon, styrke og bevegelighet. Treningen foregår både ute og inne.

-Temaundervisning med temaer som ; fysisk aktivitet, kosthold, søvn og psykisk helse.

Hovedfokus: Motivasjon, mestring fysisk aktivitet og livsstilendring.
-Tilbudet er gratis og består av tolv ukers oppfølging med individuell helsesamtale før og etter

Andre kurs:
• Kostholdskurs – Bra mat: For deg som vil endre kostholdsvaner, gå ned i vekt eller få kunnskap om et sunnere kosthold. 
• Søvnkurs – Sov godt: Passer for deg med søvnvansker.
Andre kurs:
 • Kostholdskurs – Bra mat: For deg som vil endre kostholdsvaner, gå ned i vekt eller få kunnskap om et sunnere kosthold. 
 • Søvnkurs – Sov godt: Passer for deg med søvnvansker.
 • Kurs i bekymringsmestring: For deg som er plaget av vedvarende stress, engstelse og bekymring, og som opplever at engstelse og bekymringsaktivitet går utover livskvalitet og daglig fungering.
 • Hverdagsglede: For deg som trenger et løft i hverdagen og noen verktøy som kan bidra til endring og økt livskvalitet. 

Enkeltkursene koster mellom 300 og 500 kroner.

Kontaktinformasjon: 

Telefon: 940 19 207
E-post: friskliv@moss.kommune.no