Vikingane Kommer

Bak porttårn og palisader på Borrehaugene kan du oppleve en helt egen verden. Det er bare å trekke seg tilbake, helt tilbake inn i vikingtiden.

Elevene synes det er gøy å prøve vikingtronen, male mel og å holde skjoldene. Foto:
Inger Marie Spange

Denne junidagen er jeg så heldig å kunne ta følge med flere elever over ‘dammen’. At fergen har blitt gratis for gående og syklende, har ført til at flere skoler i Moss besøker ulike museer på Vestfoldsiden. På Midgard vikingsenter blir vi møtt av Christina Leverkus
som entusiastisk forteller om et nytt skipsfunn.
– Det er det andre skipsfunnet her på Borre. Det første ble funnet i 1851. Å finne enda et skip er veldig spesielt.
De har kjørt over funnstedet med georadar flere ganger og kan helt tydelig se en skipsform. Metalldetektorer viser at det også ligger mye metall der.
– Det kan være skipsnagler og mye annet. Vi tror det kan være et litt eldre skip fra merovinger-tiden som var før vikingtiden. Akademisk er jo dette enda mer interessant enn et funn fra vikingtiden, selv om det kanskje ikke klinger like fint.
– Hva skjer med skipet fremover?
– Det er ikke planlagt noen utgravinger. Det vi gjør nå, er å gjøre så mye vi kan uten å forstyrre funnet. For det ligger på det tryggeste stedet et slikt funn kan ligge. Så får vi se hva som skjer i fremtiden. Vi venter egentlig på bedre teknologi.
– Hvor ligger skipet?
– Funnet ligger rett ned mot vannet, bak steinhaugen og gravhaugen der, peker hun.
– Ikke så langt unna strandlinjen som gikk 20 meter unna funnet i Vikingtiden. Det betyr at vi til nå har funnet ti storhauger her, noe som er helt unikt. Det vanlige er å finne én og én, eller kanskje opp til tre.

Elevene får omvisning i Gildehallen som du snart også får se i de nye episodene av Vikingane. Foto:
Inger Marie Spange

Vikingane spilles inn på Borre

Går du på denne gressmatten, så tramper du på det siste skipsfunnet på Borre. Det er mulig at skipet er fra merovingertiden som var før vikingtiden. Foto:
Inger Marie Spange

Christina kan også fortelle at Vikingane kommer til Borrehaugene.
– Ja, de kommer og skal være her tre uker nå i september og tar i bruk hele området. De skal spille inn masse iog utenfor gildehallen og endel inne i Borreparken. De skal også spille inn noen scener helt andre steder. Vi håper at det blir nyttig for oss og at vi kan bygge litt videre på dette. Vi håper også at andre som skal filme, vil se at dette er et historisk og flott sted å komme til.
Midgard Vikingsenter er i ferd med å sette opp et stort porttårn og en palisade, som er en forskansning med pæler som er spisset til i toppen.

– Akkurat nå er gildehallen et åpent område som alle kan gå inn på, men med porttårn og palisade vil man føle at man trekker seg litt tilbake, inn i vikingtiden. Det vil bli en liten boble av vikingtid. Det vil se veldig visuelt flott ut. Vi skal også bygge flere hus og en smie innenfor palisadene.
– Du må også få med at vi arrangerer ekte vikinggilder i gildehallen. Med mat fra vikingtiden, skald og musikere, legger hun til.

Vikingleker som øksekasting og pil og bueskyting faller i smak blant elevene. Foto:
Inger Marie Spange

Utstillingslokaler under bakken

For litt siden bevilget politikerne over en million til et forprosjekt for å undersøke muligheten for å bygge et utstillingslokale på 1200 kvm under bakken.
– Det vil i så fall bli et av de største utstillingslokalene i landet, som kunne gi oss muligheten til å ta i mot noen av de største internasjonale, vandrende utstillingene fra viking­tiden og kanskje litt innenfor andre temaer, avslutter hun.

Etter praten fortsatte elevene, lærerne og jeg på runden vår. Vi startet med å se på de utrolige funnene som er utstilt i senteret, for deretter å få en grundig og entusiastisk omvisning og historiefortelling i gildehuset, noe som utløste mange spørsmål fra elevene. Vi dro også ned til funnstedet og gikk litt frem og tilbake mens vi tenkte på skipet som lå rett under føttene våre. Vi avsluttet det hele med vikingleker som øksekasting og bueskyting. Og ingen av elevene var klare for hjemreise da det var tid for det.