– Kanskje vi bør ha kontor på Bastøferga?

Katrin Lemjan og Anne Gry Skoglund, to gründere fra Moss og Horten

Høsten 2023 tok Katrin Lemjan fra Moss og Anne Gry Skoglund fra Horten skrittet ut i gründertilværelsen og startet Samsteg. Et firma som ivaretar de som står i emosjonelt belastende yrker på begge sider av fjorden.

 

Tekst: Inger Marie Spange Foto: Bettina Gjellan

 

– Å ivareta ansatte og ledere i emosjonelt belastende yrker er en god investering, ikke bare for den enkelte medarbeider, men også i redusert sykefravær, bedre arbeidsmiljø, bedre tjenester og krefter til å stå lenger i jobb, sier psykologspesialist Katrin Lemjan og klinisk barnevernspedagog og coach Anne Gry Skoglund.

 

Press fra alle kanter

Begge mener at det er et stort behov for deres tjenester, og de er allerede godt i gang med sine første oppdrag, for blant annet barneverntjenesten.

– De som jobber i barneverntjenesten opplever belastning fra media, myndigheter, familien de jobber med og press fra ledelsen, som selvfølgelig gjerne vil ta vare på sine ansatte, men som igjen har noen rammer å forholde seg til, slik at det nesten er umulig.

– Det er veldig mange yrker som har denne type belastninger. Som skolevesen, fengsel, helsesektor og barnevern. I tillegg kommer mange yrker som ikke anses som tradisjonelle hjelpeyrker, som for eksempel jurister. Jurister er faktisk veldig utsatte, de kjenner veldig store belastninger som følge av å ha vært vitne til andres lidelse.

 

Psykiske og fysiske smerter

– Hvis du står i belastende yrker over tid, hva er det vanligste som skjer?

– En høy grad av sykemeldinger, og sykemeldinger har ofte en smitteeffekt, slik at det blir flere av dem. Det kan også føre til at du ikke orker å stå i jobben over tid. Det kan sette seg spenninger i kroppen. Hodepine og vondter kommer gjerne av at kroppen forteller at den er overbelastet. Flere jeg har møtt forteller at de kaster opp, fordi de opplever at belastningen blir for stor, og da har det gått veldig langt. Du kan miste motivasjonen, begynne å tvile på egen kapasitet og faglig dyktighet. Noen beskytter seg selv ved å ikke gå like dypt inn i arbeidet som man burde. Det igjen kan føre til at de man skal hjelpe ikke får god nok hjelp, forklarer Katrin.

 

Forebyggende

– Aller best er det å jobbe forebyggende, mener Anne Gry.

– Er det enkelt å forebygge?

– Å være en hjelper vil innebære noen belastninger, men disse kan være håndterbare hvis du får støtte og veiledning. Særlig tidlig i karrieren er det viktig med informasjon om dette, slik at du er bedre rustet til å forstå hva som kan skje. Både nyutdannede og erfarne hjelpere vil ha behov for veiledning og støtte til å ta bedre vare på seg selv. Det er i alle fall veldig unødvendig at det skal bli så krevende som det ender opp med å bli for mange. Dette er jo yrker som kan oppleves som veldig berikende, hvis rammene ligger til rette for det. Gode kollegaer, og et godt kollegafellesskap kan være ganske forebyggende i seg selv, hvis man støtter hverandre, og tør å dele mer i hverdagen.

 

Avmaktsfølelsen

– Det å ikke kunne hjelpe, kan også være en belastning?

– Avmaktsfølelsen er en ekstra stor belastning. Som hjelper ønsker man å bidra til endring, god utvikling og vekst. Det oppleves vondt og belastende når hjelpen ikke når fram eller har ønsket effekt. Da kommer avmaktsfølelsen snikende. Mange i den offentlige sektor opplever dette. Det å være hjemmesykepleier for eksempel – å ha så lite tid og så mange oppgaver – det er veldig belastende.

Begge har selv stått i belastende yrker og situasjoner innen barnevern og barne- og ungdomspsykiatri, og vet hva de snakker om.

– Vi har kjent det veldig godt på kroppen selv, hvor belastende et følelsesmessig krevende yrke er. Å forstå egne følelser og reaksjoner, å kunne erkjenne at man kan ikke få gjort alt og finne måter å leve med det på, er viktig.

Fra utfordringer til styrker

Navnet SamSteg spiller på veien de ønsker å gå sammen med sine kunder.

– Vi tar stegene sammen, slik at de utfordringene du har nå blir til en styrke på veien videre i yrkeslivet, forklarer de.

– Nå som vi har mer erfaring forstår vi hvor viktig det er å ta godt vare på seg selv som person. Det gjør man ved å ventilere og få gode rutiner og gode systemer og verktøy til å kunne sortere alt man opplever. På den måten kan du også bli en støtteperson for kollegaer før belastningene blir for store, forklarer Katrin.

 

Begge sider av fjorden

Katrin og Anne Gry møtte hverandre da Katrin, som har drevet egen praksis i 12 år, ble innleid av Vilde foreldre barn senter. De fant arbeidstonen, og da Vilde skulle nedlegges bestemte de seg for å satse sammen.

– Vi så muligheten til å bruke det vi har lært på en litt annen måte, sier Katrin og Anne Gry legger til:

– Jeg har jobbet ved Vilde i 25 år, så dette kjennes ganske spennende og utfordrende ut for meg. Det er en trygghet å gjøre det sammen med Katrin. Hun er faglig dyktig, solid og en flott kollega, sier Anne Gry og legger til at det å ta steget ut i gründertilværelsen både har gitt økt motivasjon og glede.

Men hvor den nyoppstartede virksomheten skal ha adresse, er ikke foreløpig bestemt.

– Kanskje vi bør ha kontor på Bastøferga, ler de.

SamSteg jobber for å bedre helse- og livskvaliteten til alle som har emosjonelt belastende yrker. Her får ansatte veiledning og verktøy til å håndtere emosjonelt belastende hverdager, som igjen kan føre til at ansatte kan stå lengre i jobb, sykefravær reduseres, arbeidsmiljøet bedres og at de som mottar hjelp blir møtt på en bedre måte De gir også ledere kunnskap om hvordan de skal kunne støtte og veilede sine ansatte.