Tar tempen på fjorden

Barn foran virtuelt akvarium. Foto: Jonas Borge Svensen, INSPIRIA

Oslofjorden er syk. Arealendringer, overfiske, kloakkutslipp og avrenning fra landbruket har ført til et økosystem i ubalanse.
På Karljohansvern kan du lære mer om situasjonen i Oslofjorden.

 

Tekst: Vegar Johansen Foto: Jonas Borge Svensen, INSPIRIA

 

I 2021 kom regjeringen med en helhetlig tiltaksplan for å bedre situasjonen. Et av punktene i planen var å etablere et eget besøkssenter for Oslofjorden. Målet er å informere om dagens situasjon og samtidig inspirere til innsats slik at vi i fremtiden kan ha en ren og rik fjord med et aktivt friluftsliv.

 

Bastø Fosen med på laget

Våren 2022 fikk Horten kommune og INSPIRIA Science Center i oppdrag å etablere senteret, og samme høst åpnet Besøkssenter Oslofjorden sine dører på Karljohansvern. Det ble også etablert en utstilling på INSPIRIA Science Center i Sarpsborg.

Besøkssenteret eies av Horten kommune og INSPIRIA. Med seg på laget har de Bastø Fosen og Kongsberg Discovery. 

 

God mottakelse

Jonas Dahl Torp er miljørådgiver i Horten kommune. Han forteller at besøkssenteret har fått en god mottakelse.

– Dette er et opplevelsessenter for hele familien hvor man både kan lære, oppleve og ha det gøy samtidig. Hittil i år har vi hatt ca 10.000 besøkende innom og fått veldig mange positive tilbakemeldinger, forteller han.

 

Kreativt og interaktivt

Utstillingen på besøkssenteret består blant annet av interaktive stasjoner utviklet av INSPIRIA, kreative verksteder og en egen plastfanger. De minste kan også fargelegge en egen fisk og slippe den ut i et stort digitalt akvarium.

Denne sommeren åpnet senteret i tillegg en kunnskapsløype rundt om på Karljohansvern hvor man ved å skanne QR-koder kan lære mer om Oslofjorden.

– Vi jobber hele tiden med å utvikle oss og har flere spennende planer fremover, forteller Jonas Dahl Torp. 

 

Ny attraksjon på Bastø Electric

Det er ikke bare i Horten og Sarpsborg man skal kunne lære mer om utfordringene i Oslofjorden. Planen videre er å etablere utstillinger der folk ferdes.

Nylig åpnet Besøkssenter Oslofjorden derfor en spennende attraksjon på fergen  Bastø Electric.  

Ved hjelp av fem skjermer kan passasjerene lære mer om hva som skjer i fjorden under dem.

En av skjermene viser livet under ferjen i sanntid. Dette ved hjelp av et avansert ekkolodd levert av Kongsberg Discovery.

 

Kan komme på flere ferger

Administrerende direktør hos Bastø Fosen, Øyvind Lund, ser ikke bort fra at det kan komme lignende utstillinger på flere av selskapets ferger.

– Vi ser stadig på muligheter for å forbedre opplevelsen til passasjerer, og med denne nye attraksjonen kan både barn og voksne lære mer om Oslofjorden, samtidig som man har det gøy. Hvis dette blir godt mottatt, så ønsker vi å se på muligheten for å bygge dette på flere av fergene våre, forteller Lund.

 

Ikke for sent

Tilbake på besøkssenteret er Jonas Dahl Torp opptatt av at det ikke er for sent å snu utviklingen i Oslofjorden.

– Vi må ha tro på at de tiltakene som er satt i gang skal ha effekt, slik at folk i fremtiden skal kunne oppleve en fjord som er bærekraftig og frisk.

– Vår oppgave i dette er å øke bevisstheten om dagens situasjon slik at vi alle kan ta bedre og mer miljøvennlige valg i årene som kommer. Det er ikke for sent å snu den negative spiralen, avslutter Jonas Dahl Torp.