Smart å bruke noen av feriepengene på langsiktig sparing

Da pandemien inntraff og gjorde at reise til utlandet ikke lenger var et alternativ, var det mange som måtte se til andre måter å feriere på. Norgesferie er jo fantastisk det, men den trenger kanskje ikke å koste alle feriepengene?

– Dersom du investerte 20 000 kroner i mai fjor, kan du da gjette hva denne plasseringen har vokst seg til i mai i år? spør Stian Falkenbo, finansiell rådgiver i SpareBank 1 Østfold Akershus. – Ved å investere dette beløpet i et rent aksjefond som ODIN Sverige, ville denne plasseringen ha steget til over 35 000 kroner! Altså har investeringen gitt en avkastning på over 15 000 kroner på bare et drøyt år! Dette er et reelt eksempel, men gir selvsagt ingen garanti for fremtidig avkastning.

Aksjefondet sprer sparepengene dine på mange ulike selskaper
Vi har sett at mange har fått øynene opp for sparing ut over den tradisjonelle sparekontoen, og for folk flest har aksjefond og kombinasjonsfond vært det mest aktuelle.
– Ved å spare i et fond sprer du pengene dine på mange ulike selskaper, sier han. – Pengene blir forvaltet for deg av profesjonelle forvaltere, og de plasserer pengene i disse selskapene. Dette kan være basert på sektorer eller geografiske områder.

Hvilke fond som passer for deg avhenger av hvor lenge du skal spare, hvor høy avkastning du forventer å få, og i hvor stor grad du tåler at sparepengene svinger i verdi i løpet av spareperioden.
– Er du usikker på hvilket fond som passer for deg? Prøv vår digitale spareveileder eller kontakt oss for en prat, foreslår Stian.

Kan jeg risikere å tape alle pengene jeg har spart?
– Aksjefond er lovpålagt å investere i flere selskaper, og har ofte spredt pengene i ulike bransjer, svarer han.
– Dette betyr at du fordeler risikoen når du investerer i et aksjefond. For at alle pengene skal gå tapt, må alle selskapene i fondet gå konkurs samtidig. Dette er teoretisk mulig, men svært lite sannsynlig og ikke noe du trenger å bekymre deg for.

Kombinasjonsfond: Både aksjer og renter

Et kombinasjonsfond er i hovedsak en kombinasjon av aksjer og renter. Fondet investerer deler av pengene i aksjer, men balanserer dette med å ha deler av pengene i renter. 
– Dette passer for deg som ikke ønsker like store verdisvingninger som i et aksjefond, sier Stian – Jo høyere aksjeandel kombinasjonsfondet har, jo høyere er forventet verdistigning på sparepengene og jo mer vil verdien av pengene dine kunne svinge.

– Dersom vi hadde investert 20 000 kroner av fjorårets feriepenger i ett av våre kombinasjonsfond, som for eksempel Odin konservativ, fra mai 2020 til mai 2021, med 25% aksjedel og 75% rentedel, ville denne plasseringen ha gitt deg 22 499 kroner i samme tidsepoke, forklarer han. – Til sammenlikning hadde samme plassering på sparekonto gitt en renteinntekt på 67 kroner i dagens rentemarked.

– Vi synes det er utrolig spennende at kundene våre tar kontakt og bruker oss som sparringpartnere for å gjøre sine første investeringer. Nå håper vi at flere vurderer å avse noe av feriepengene og starter den langsiktige sparingen. Det er aldri for sent, avslutter Ida Andberg, lokalbanksjef SpareBank 1 Østfold Akershus.