Bringer landskapet inn i galleriet og galleriet ut i landskapet

Verket i midten av bilde, Natural Window(Wild View), avslører sporene etter et glemt vindu i bygningen fra 1867 gjennom utskjæring direkte i veggen. Til høyre i bildet er en led-skjerm som er en del av verket Past Illumination(Outside Now), lyset i skjermen er en direkte sending av lyset på himmelen utenfor galleriet
Foto: Eivind Lauritzen

I Symbiotiske Fortellinger utforsker kunstner Jakob Oredsson relasjoner, historier og sammenhenger i landskap og gjenstander funnet på Alby.

Kunstneren
Jacob Oredsson

Det ser kanskje litt tilfeldig ut, alle gjenstandene som ligger spredt ut over visningsrommet i første etasje i galleriet. På store lysende skjermer ligger ulike småting på rekke og rad, alt fra en knekt sigarett til en grønn plastikkskei og en liten pinne av tre. Det ser på mange måter ut som noe man kan finne i bunnen av sekken til et barnehagebarn, men her er alt plukket inn og plassert med presisjon av kunstneren selv.

Jakob Oredsson er en svensk kunstner, arkitekt og scenograf og er for tiden kunstnerisk stipendiat ved Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold. Symbiotiske Fortellinger er en del av hans forskningsprosjekt Scenografi som symbiose. Mens han jobbet med denne utstillingen, tilbrakte han et helt år på Alby. Gjennom denne prosessen skapte han et nært forhold til stedet og landskapet. Disse relasjonene utgjør en del av høstens utstilling på Galleri F15. 

- Jeg har et langt forhold til Moss, som går tilbake til min tid som scenografistudent ved Akademi for Scenekunst i Fredrikstad. Mitt første kunstprosjekt i Moss var i 2010. For meg er byen på mange måter et minnested, og jeg har møtt mange hyggelige mennesker her.

Han sier at kunsten hans bygger på en slags solidaritet, en nærhet til det som finnes rundt oss og som vi også er en del av. 

Bilde viser blant annet alle objektene som inngår i verket It Remains(Past Palette). Alle gjenstandene er samlet i Albys landskap og har farger som har vært brukt til interiøret i rommet de siste 150 årene.
Foto: Eivind Lauritzen

- Mennesket er ikke nødvendigvis i sentrum, men en del av mange. Ved å bli berørt av, og se, alle lagene av ting som finnes på hvert sted, kan vi også utvikle et mer forsiktig og omsorgsfullt forhold til dem. Alt har sin tid og alle disse forskjellige tidene eksisterer samtidig, vi har ikke kontroll.

Oredsson er også kunstneren bak Temperature Tuning (for Moss), et lyskunstverk som i vinterhalvåret 2020-2021 ble vist på spuntveggen ved Værlegata og Moss stasjon. Det var et samarbeid mellom Galleri F15, Bane Nor, Moss kommune og kunstneren selv. Selv om utstillingen på Galleri F15 er et helt nytt verk er det en slags sammenheng mellom disse to. 

Verket i midten av bildet, Artifical Window(Wild View), består av alt materialet som ble funnet i veggen da Natural Window(Wild View) ble laget gjennom en utskjæring direkte i veggen på motsatt side av galleriet. Foto: Evind Lauritzen

- Begge eksisterer gjennom et forhold til miljøet de er en del av og blir til gjennom dialog med dette miljøet, forklarer Oredsson og legger til at det er like viktig å ta en tur i omgivelsene rundt Alby som å oppleve selve verkene i utstillingsrommet.

- I utstillingen møter besøkende lys, ting, farger, materialer, som alle var en del av Alby før utstillingen var en del av Alby. Alle disse tingene er fortellinger, med ulike tider og skalaer, som veves sammen til nye kunstobjekter i utstillingen.
Å oppleve landskapet ute på Alby, inne i galleriet,
og galleriet ute i landskapet er en viktig del av Symbiotiske Fortellinger.

Nærbilde av en av led-skjermene i verket Alby Always Appears (Window Weave), D abstrakte lysbildene som vises gjennom skjermene består av fotografier av objektene som er plassert opp på skjermene. Foto: Eivind Lauritzen
Nærbilde av en av led-skjermene i verket Alby Always Appears (Window Weave), De abstrakte lysbildene som vises gjennom skjermene består av fotografier av objektene som er plassert opp på skjermene. Foto: Eivind Lauritzen

Denne høsten kan du oppleve to spennende utstillinger på Galleri F15 på Alby. I første etasje på galleriet viser den svenske kunstneren Jakob Oredsson en del av sitt kunstneriske forskningsprosjekt Symbiotiske Fortellinger (Alby Alltid Allerede) mens Petrine Vinjes Surfacing Solids vises i andre etasje.