Bastø Fosen – årets lærebedrift i 2023

Steinar Rosenvinge, tillitsvalgt i Norsk Sjømannsforbund, Tor Jansen, Drifts- og HR Koordinator, samt opplæringsansvarlig i Bastø Fosen og Simen M. Storskogen, Drifts- og HR Sjef i Bastø Fosen.

I november kåret Maritime Kompetansesenter (MKS) Bastø Fosen til «årets lærebedrift» 2023. 

– I løpet av de siste 25 årene har vi tatt inn 61 lærlinger i matrosfaget og 41 lærlinger i motormannfaget, forteller en beæret administrerende direktør, Øyvind Lund.

Mange søkere

I løpet av denne tiden har selskapet til tider opplevd utfordringer med å rekruttere nok ungdommer til læreplasser, Dette har nå snudd totalt. 

– Vi opplever at mange kun ønsker seg læreplass her hos oss på Bastø Fosen, forteller han.

Jobber med inkludering

MSK skriver i sin begrunnelse at det som gjør Bastø Fosen unik er ikke bare kvantiteten av lærlinger, men også kvaliteten og mangfoldet. 

– Vi har tatt inn et økende antall jenter som fått læreplass på dekk og i maskin. Vi tar også inn lærlinger med ulike behov. Som kan være alt fra tilpasset opplæring, dysleksi, og andre personlige utfordringer, sier han. gyghhhyy

Selv om Bastø Fosen kun er pålagt 10 opplæringsplasser ifølge konsesjonsavtalen, har de valgt å ta inn nesten det dobbelte. Bastø Fosen er heller ikke bare en lærebedrift på papiret. 

– Vi stiller opp med personell til prøvenemnden for matrosfaget og har for tiden prøvenemndslederen i motormannfaget og vi deltar aktivt ved skolebesøk og utdanningsmesser.

Ser fremover

Bastø Fosen har også nylig startet en elektrifiseringsprosess for fergene i sambandet. Lærlingene som er utplassert her, får verdifull innsikt i og forståelse av elektrisk fremdrift. 

– Vi i Bastø Fosen har et ønske om å fortsette å heve standarden for sjømannsopplæring, og denne utmerkelsen er en viktig anerkjennelse jobben vi gjør for å forme kompetente og mangfoldige sjøfolk for fremtiden, avslutter Øyvind Lund.